Äkkirikkaaksi? – Näin sijoitat järkevästi

Moni ihminen haaveilee helposta rahasta ja nopeasta rikastumisesta. Yleisesti on valloilla käsitys, että sijoittaminen on helppoa ja lähes vaivaton tapa rikastua. Sijoitusmarkkinoiden toiminta on kuitenkin jokseenkin monimutkaista ja sijoituskohteita on valtava määrä. Tämän vuoksi kannattaa opiskella vähintään sijoittamisen ja osakemarkkinoiden toiminnan perusteet ennen kuin ryhtyy tekemään ostotoimeksiantoja.

Miksi rikastuminen kiinnostaa?

Rahan ajatellaan tuovan vapautta, mahdollisuuden toteuttaa unelmiaan ja taloudellisen riippumattomuuden. Moni ajattelee myös rikastumisen olevan oikotie onneen ja ikäänkuin rahan tuovan kuin itsestään mukanaan onnellisuuden. Tämä ajatus kannattanee unohtaa pikimmiten ja suhtautua rahaan vähemmän tunteellisesti. Toki raha mahdollistaa monia asioita, mutta mikään mammona ei takaa onnellisuutta, joka on pohjimmiltaan hyvin subjektiivinen tunnekokemus.

Sijoituskohteen valinta

On totta, että raha lisää mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan. Pankkitilillä seisova raha ei juuri tuota, vaikka pankki maksaakin talletukselle pientä korkoa. Usein korko on kuitenkin inflaatiota pienempi, minkä seurauksena rahan arvo käytännössä laskee. Tämän vuoksi on järkevää sijoittaa raha johonkin kohteeseen, kuten asuntoon tai vaikkapa metsäpalstaan. Osakesijoittamisen riskit ovat yleensä asuntosijoittamista suuremmat, mutta toisaalta osakkeilla voi myös saada sijoitukselleen paremman tuoton. Sijoittaminen on oivallinen keino varallisuuden kasvattamiseen, mutta erityisesti osakesijoittamisen kohdalla on huomioitava myös rahan menettämisen mahdollisuus. Riskiä voi yleensä pienentää hajauttamalla, mutta riskit kannattaa pitää aina mielessä sijoituskohdetta valitessa. Omaan tilanteeseen parhaiten sopivasta sijoitusmuodosta kannattaa keskustella sijoitusalan asiantuntijan kanssa. Kannattaa myös kysyä mielipidettä useammasta pankista tai useimmalta yksityiseltä alan harjoittajalta, jotta saat riittävästi tietoa juuri sinulle sopivien vaihtoehtojen eri puolista.

Sijoittamisen monet kohteet

Sijoitusmarkkinoilla on valtava määrä sijoituskohteita, joten moni aloitteleva sijoittaja hämmentyykin vaihtoehtojen viidakossa. Tutustumalla alaan ja opiskelemalla sijoittamisen perustietoja aloittelijakin voi välttää pahimmat virheet ja samalla säästää aikaa ja ennen kaikkea selvää rahaa. Perustietoa sijoittamisesta löytyy helposti erilaisista verkkolähteistä sekä tietysti pankeista ja yksityisiltä sijoitusneuvojilta. Sijoituskohteet tulisi aina valita oman budjetin ja omien sijoittamiseen liittyvien tavoitteiden perusteella.

Erilaiset sijoitustuotteet luokitellaan yleensä arvopaperiluokkiin. Niin sanottuun perusarvopaperiluokkaan kuuluvat pörssiosakkeet, rahamarkkinasijoitukset ja joukkovelkakirjat. Näihin arvopaperiluokkiin voi sijoittaa joko suoraan tai välillisesti. Kun sijoittaminen tehdään välillisesti, voidaan käyttää sijoitusrahastoja tai pörssiin listattuja indeksiosuusrahastoja. Rahastojen kehityksen seuraaminen on helppoa, ja se onnistuu nykyään jopa näppärästi mobiilisti. Joukkovelkakirjoihin liittyvä riski riippuu luottoriskistä. Korkoon kohdistuva riski kasvaa aina laina-ajan kasvaessa siten, että myös odotettavissa oleva tuotto on pitkällä laina-ajalla parempi. Pörssiosakkeissa liittyy sekä suurempi tuotto-odotus että suurempi riski. Suora osakesijoittaminen sopiikin paremmin kokeneelle sijoittajalle kuin aloittelijalle. Jos varallisuutta on paljon, sijoitusten hallinnoinnin voi antaa sijoittamiseen erikoistuneen yhtiön hoidettavaksi.

Riskien hallinta

Jokaisessa sijoitusmuodossa on riskinsä, ja omaa riskinottokykyä ja -valmiutta onkin syytä miettiä ennen sijoituspäätösten tekemistä. Riskiä voi yleensä pienentää hajauttamalla osakesijoituksia eri toimialoille toimiville yhtiöille. Parasta sijoituskohdetta on vaikea nimetä, ja sijoitussalkkua kannattaa myös miettiä kokonaisuuden näkökulmasta. Kukaan ei pysty ennustamaan tulevaisuutta ja pitkäaikaisestakin opiskelusta huolimatta sijoitusmarkkinoilla menestyminen edellyttää aina myös ripauksen onnea.

Osakkeiden keskimääräinen vuosituotto on yleensä noin 8 prosenttia. Monet piensijoittajat tavoittelevat yleensä tätä suurempaa voittoa ja ovat valmiita myös ottamaan suurempia riskejä, mutta omaa tilannetta kannattaa aina pohtia tarkasti ennen sijoituspäätösten tekemistä. Harvoilla on varaa menettää suuria summia rahaa, ja toiset ovat taipuvaisia ottamaan liian suuria riskejä nopean rikastumisen toivossa. Äkkirikastuminen on melko harvinaista ja pitkäaikaisen ja pitkäjänteisen merkitys myös osakemarkkinoilla menestymisessä on yllättävän suuri. Aloittelevan sijoittajan kannattaakin usein turvautua asiantuntijoiden apuun.

Add Your Comment